METHODS OF PAYMENT

Odabranu smještajnu jedinicu plaćate u dva dijela. Prvi dio (akontaciju) plaćate unaprijed prilikom rezerviranja, a drugi dio plaćate 15 dana prije dolaska ili prilikom dolaska u nasoj agenciji.
Akontacija iznosi 25% od ukupne cijene.

Uplatu možete izvršiti:

1. Uplatom putem bankovne doznake na devizni račun agencije:

Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam
slijedeći podaci:
– uplatitelj: (ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja)
– primatelj: Maremonti Istra d.o.o. Marčana 455
– banka: Raiffeisen bank Austrija d.d.
– broj računa: 118-7001-194898
– Swift: RZBHHR2X
– svrha doznake: rezervacija (navesti broj rezervacije)
* troškove izvršene uplate dijele gost i agencija i to na način da gost snosi troškove banke pošiljatelja, a agencija snosi troškove banke primatelja.

2. Uplatom na žiro-račun agencije (samo iz Hrvatske)

da bi uplata na žiro-račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
– uplatitelj: (ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja)
– svrha uplate: rezervacija (navesti broj rezervacije)
– primatelj: Maremonti istra d.o.o. Marčana
– žiro-račun: 2484008-1102426002
– poziv na broj: 01(broj rezervacije)