NAČINI PLAĆANJA

Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti najmanje 30% iznosa aranžmana te ostatak najkasnije 21 dan prije korištenja usluge.

Uplatu možete izvršiti:

1. Uplatom putem bankovne doznake na devizni račun agencije:

Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
– uplatitelj: (ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja)
– primatelj: Maremonti Istra d.o.o., 52100 Pula, Zadarska 2
– banka: Raiffeisen bank Austrija d.d.
– IBAN: HR2224840081102426002
– Swift: RZBHHR2X
– svrha doznake: rezervacija (navesti broj rezervacije)
* bankovne troškove u potpunosti snosi uplatitelj.

2. Uplatom na račun agencije

Da bi uplata na račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
– uplatitelj: (ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja)
– primatelj: Maremonti istra d.o.o., Zadarska 2, 52100 Pula
– IBAN: HR2224840081102426002
– poziv na broj: 00 ili broj ponude
– svrha uplate: rezervacija (navesti broj ponude)

3. Plaćanje kreditnim karticama (Diners, Amex, Visa i Master)

Za informacije o broju rata i vrstama podržanih kartica molimo da nas kontaktirate.

Centar za postavke privatnosti