NAČINI PLAĆANJA

Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti najmanje 30% iznosa aranžmana, te ostatak najkasnije 21 dan prije korištenja usluge, osim ako nije drugačije navedeno u programu.

Uplatu možete izvršiti:

1. Uplatom putem bankovne doznake na devizni račun agencije:

Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
– uplatitelj: (ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja)
– primatelj: Maremonti Istra d.o.o., 52100 Pula, Flavijevska 22 (sjedište Marčana)
– banka: Raiffeisen bank Austrija d.d.
– IBAN: HR2224840081102426002
– Swift: RZBHHR2X
– svrha doznake: rezervacija (navesti broj rezervacije)
* bankovne troškove u potpunosti snosi uplatitelj.

2. Uplatom na račun agencije

Da bi uplata na račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
– uplatitelj: (ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja)
– primatelj: Maremonti Istra d.o.o., Flavijevska 22, 52100 Pula
– IBAN: HR2224840081102426002
– poziv na broj: 00 ili broj ponude
– svrha uplate: rezervacija (navesti broj ponude)

3. Plaćanje kreditnim karticama

Plaćanje je moguće:

  • jednokratno karticama: Visa, Mastercard i Maestro,
  • na rate Visa Premium i PBZ Maestro

Centar za postavke privatnosti