NAČINI PLAĆANJA

Privatni smještaj plaćate u dva dijela. Prvi dio (akontaciju) plaćate unaprijed prilikom rezerviranja, a drugi dio plaćate 15 dana prije dolaska ili prilikom dolaska u nasoj agenciji.
Akontacija iznosi 30% od ukupne cijene.
Za putovanja akontaciju u iznosu od minimalno 30 % plaćate prilikom rezervacije, a saldo uplata najkasnije do 20 dana prije polaska.

Uplatu možete izvršiti:

1. Uplatom putem bankovne doznake na devizni račun agencije:

Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam
slijedeći podaci:
– uplatitelj: (ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja)
– primatelj: Maremonti Istra d.o.o., 52100 Pula, Zadarska 2
– banka: Raiffeisen bank Austrija d.d.
– IBAN: HR2224840081102426002
– Swift: RZBHHR2X
– svrha doznake: rezervacija (navesti broj rezervacije)
* troškove izvršene uplate dijele gost i agencija i to na način da gost snosi troškove banke pošiljatelja, a agencija snosi troškove banke primatelja.

2. Uplatom na žiro-račun agencije (samo iz Hrvatske)

Da bi uplata na žiro-račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
– uplatitelj: (ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja)
– primatelj: Maremonti istra d.o.o., Zadarska 2, 52100 Pula
– žiro-račun: HR2224840081102426002
– poziv na broj: 00 (broj rezervacije, ponude)
– svrha uplate: rezervacija (navesti broj rezervacije, ponude)

3. Plaćanje kreditnim karticama (Diners, Amex, Visa i Master)

Za informacije o broju rata i vrstama podržanih kartica nas kontaktirajte.